Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.40
ze dne 05.01.2011

ke snížení odměny za výkon funkce členům zastupitelstva

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
návrh na snížení odměn uvolněných i neuvolněných zastupitelů Městské části Praha 17

II. UKLÁDÁ
útvaru tajemníka předložit materiál ke stanovení odměn zastupitelstvu Městské části Praha 17.

Tisk Export článku do PDF