Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.57
ze dne 07.12.2009

ke smlouvě o smlouvě budoucí pro stávající i nové nájemce nebytových prostor v přízemí domu čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského Praha – Řepy z důvodu rekonstrukce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na schválení smluv o smlouvě budoucí na pronájem nebytových prostor čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského, Praha – Řepy, které budou uzavřené mezi MČ Praha 17 a jednotlivými nájemci nebytových prostor

II. SCHVALUJE
smlouvu o budoucí smlouvě pro stávající nájemce a smlouvu o budoucí smlouvě nájemní pro nové nájemce nebytových prostor čp. 1222 - 1227 a 1140 - 1145 v ul. Makovského, Praha – Řepy, které budou uzavřené mezi MČ Praha 17 a jednotlivými nájemci nebytových prostor. V případě, že nedojde k podepsání smlouvy, bude dána současným nájemcům ve výše uvedených nebytových prostorech výpověď z nájmu nebytového prostoru

III. ZPLNOMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu výpovědi z nájmu nebytového prostoru

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM dát pokyn Optimisu, s. r. o. k vystavení a uzavření smluv o budoucí smlouvě pro stávající nájemce a smlouvu o budoucí smlouvě nájemní pro nové nájemce

Tisk Export článku do PDF