Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.4
ze dne 30.09.2009

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dětského hřiště za domem Galandova 1235 - 1238 v Praze - Řepích“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a firmou Lubomír Straka - FLORA SERVIS, celková cena díla (včetně DPH) 448.160,- Kč.

II. SOUHLASÍ.

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem předmětné smlouvy o dílo, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF