Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.6
ze dne 26.03.2012

ke schválení účelu čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2012

Rada MČ

I. SCHVALUJE
účel čerpání Fondu pro podporu základních škol v roce 2012: Doplnění fondu učebnic na základních školách dle navržených podmínek

Tisk Export článku do PDF