Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.30
ze dne 11.08.2010

ke schválení smlouvy s dodavatelem kamerového systému – KH servis a. s.

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o možnostech a stavu jednání ve věci „Rozšíření kamerového souboru na území městské části Praha 17“

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy s firmou KH servis a. s., se sídlem Praha 10, Pražská 16, IČ: 45279748, - výše plnění 801 960, -  Kč včetně DPH

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ zabezpečit právní verifikaci znění smlouvy a zabezpečit další náležitosti potřebné k uzavření smlouvy

IV. UKLÁDÁ
starostce Jitce Synkové uzavřít smlouvu následně po splnění předchozího bodu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF