Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.3
ze dne 04.01.2012

ke schválení prodeje zbývajícího majetku vybavení kuchyně v objektu Žalanského 68/54

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu k návrhu prodeje zbylého vybavení kuchyně Žalanského 68/54

II. SCHVALUJE
prodej zbylého vybavení školní kuchyně firmě AUTO RD za vyšší nabídku - 23 320, - Kč

III. SCHVALUJE
vyřazení majetku z evidence

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury zajistit realizaci prodeje ve spolupráci s ekonomickým odborem

Tisk Export článku do PDF