Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.6
ze dne 18.01.2012

ke schválení daru pro ZŠ Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha, Praha – Řepy, Španielova 19/1111 o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů:
-    Školní multilicence interaktivní učebnic od Nadace České pojišťovny IČO 29018200
-    Hry a hračky do školní družiny od Rodičovsko - učitelské asociace při ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111, Praha 6 – Řepy 9 998, - Kč
-    Fotoaparát CANON SX 130 IS od Mobolity  Club o. s.  IČO 27023290

Tisk Export článku do PDF