Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.16
ze dne 13.07.2011

ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorského daru na Výtisk almanachu školy a pokrytí dalších nákladů spojených s 25. výročím založení školy: Bava net spol. s. r.o., Riegrova 56, 261 01 Příbram, 2 500,- Kč

Tisk Export článku do PDF