Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.2
ze dne 14.02.2011

ke schválení daru pro ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádosti ředitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorských darů na překlady učebnic do Braillova písma:
Ing. Michal Dušek, ul. Coriových, Praha 6              10 000,- Kč
Ing. Bohumil Říha, Na Kocínce, Praha 6                 10 000,- Kč

Tisk Export článku do PDF