Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.57
ze dne 24.02.2010

ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorských darů

II. SCHVALUJE
přijetí věcného sponzorského daru od firmy IMMO Dave Iopmant s. r. o v hodnotě 10 000,- Kč pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, 163 00 Praha 6- Řepy.

Tisk Export článku do PDF