Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.26
ze dne 05.09.2011

ke kupní smlouvě - rodinný dům ul. Slánská č. p. XY ve vlastnictví paní XY na pozemku parc. č. 365, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
kupní smlouvu na rodinný dům ul. Slánská č. p. XY ve vlastnictví paní XY na pozemku parc. č. 365, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
kupní smlouvu na rodinný dům ul. Slánská č. p. 269 ve vlastnictví paní XY za cenu 900.000, - Kč na pozemku parc. č. 365, který je ve správě MČ Praha 17, vše v k. ú. Řepy.  

III. UKLÁDÁ
OSOM postupovat ve smyslu usnesení a předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha

IV. ZMOCŇUJE
starostku k podpisu kupní smlouvy

Tisk Export článku do PDF