Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.25
ze dne 02.06.2010

ke koupi pozemku p. č. 741/2 a prodej pozemku p. č. 1392/6

Rada MČ

I. PROJEDNALA
majetkoprávní vypořádání pozemků pro akci „Zprůjezdnění ulice U Boroviček“ - odkoupení pozemku p. č. 741/2 o výměře 29m2, zahrada od pana XY, bytem Opuková, Praha – Řepy, cena dle znaleckého posudku č. 6673/2010 je 165 300, - Kč. Prodej pozemku p. č. 1392/6 o výměře 33 m2, ostatní plocha panu XY dle znaleckého posudku č. 6673/2010 je 188 100, - Kč.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro akci „Zprůjezdnění ulice U Boroviček“ takto: Odkoupení pozemku p. č. 741/2 o výměře 29m2, zahrada od pana XY bytem Opuková, Praha – Řepy, cena dle znaleckého posudku č. 6673/2010 je 165 300, - Kč. Prodej pozemku p. č. 1392/6 o výměře 33 m2, ostatní plocha panu XY dle znaleckého posudku č. 6673/2010 je 188 100, - Kč.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh odkoupení a prodeje pozemku na jednání ZMČ.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vstoupit v jednání s panem XY ohledně odkoupení a prodeje pozemku.

V. ZMOCŇUJE
starostku MČ k podpisu kupní smlouvy na pozemky p. č. 741/2 a 1392/6.

Tisk Export článku do PDF