Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.26
ze dne 06.01.2010

ke koncepci strategického rozvoje MČ Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
návrh na vytvoření pracovní skupiny pod vedením Jiřího Svobody.

Tisk Export článku do PDF