Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.50
ze dne 10.02.2010

ke jmenování vedoucí odboru sociálních věcí

Rada MČ

I. JMENUJE
paní Mgr. Alenu Presslovou, vedoucí odboru sociálních věcí s účinností od 1. března 2010.

II. STANOVUJE
její platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 11. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací)

III. UKLÁDÁ
útvaru tajemníka, odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné doklady.

Tisk Export článku do PDF