Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.15
ze dne 30.03.2011

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Ostraha objektu radnice MČ Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Ostraha objektu MČ Praha 17“

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení  

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF