Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.17
ze dne 29.06.2011

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na vypracování „Tržní oceňování bytů ve vlastnictví MČ Praha 17“ pro prodej VII. etapy ul. Makovského 1222 - 1227 a Makovského 1140 – 1145

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení  

III. UKLÁDÁ
OSOM zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF