Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.16
ze dne 26.10.2009

ke jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222-1227, Praha 6 - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení veřejné zakázky „Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava lodžií a střechy v ul. Makovského 1222 - 1227, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
se složením komise dle přílohy usnesení 

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis jmenování složení komise

Tisk Export článku do PDF