Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.13
ze dne 30.03.2011

k zateplení MŠ Laudova čp. 1030, 1031

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy dle § 12 odst. 2 § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova čp. 1030, 1031“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF