Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.2
ze dne 02.02.2011

k Zásadám pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken

Rada MČ

I. SCHVALUJE
úpravu v terminologii při poskytování finančních prostředků společenství vlastníků z rozpočtu městské části na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken nové znění: slovo „dotace“ v předložených materiálech bylo nahrazeno slovem „finanční příspěvek“

II. SOUHLASÍ
nadále postupovat při poskytování tohoto finančního příspěvku dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 7.23 ze dne 29. 8. 2007

III. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit tuto změnu v terminologii ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 23. 2. 2011

Tisk Export článku do PDF