Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.52
ze dne 18.11.2010

k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s přijetím nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na „Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17“  
 
II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: S. O. S. - Dekorace s. r. o., Dobronická 1256, Praha 4, IČ: 27119432, nabídková cena: bez DPH 212 881,- Kč, vč. DPH 255 457,- Kč  

III. SOUHLASÍ
s financováním z rozpočtu na rok 2010

Tisk Export článku do PDF