Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.25
ze dne 27.04.2011

k žádosti Vězeňské služby ČR o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Vězeňské služby ČR, nájemkyně služebního bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 14. 5. 2013

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF