Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.56
ze dne 14.04.2010

k žádosti TJ Sokol Řepy o možnost předběžného příslibu pronájmu volejbalových kurtů

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost TJ Sokol o možnost předběžného příslibu pronájmu volejbalových kurtů

Tisk Export článku do PDF