Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.5
ze dne 14.09.2009

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234, Galandova 1234/5, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234, se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6 - Řepy výši 500 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF