Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.3
ze dne 06.01.2010

k žádosti Společenství Laudova 1025-1028, Laudova 1026, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství Laudova 1025 – 1027, se sídlem Laudova 1026, Praha 6 – Řepy ve výši 350 000, - Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru – informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF