Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.48
ze dne 10.03.2010

k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a odslužebnění bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně služebního bytu č. XY o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy a odslužebnění bytu a o výměnu za byt v domě určeném k odprodeji

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 30. 4. 2012

III. NESCHVALUJE
žádost o odslužebnění bytu a o výměnu za byt v domě určeném k odprodeji

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF