Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.42
ze dne 10.02.2010

k žádosti paní XY, Žufanova 1095 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně služebního bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 14. 3. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF