Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.36
ze dne 23.11.2011

k žádosti paní XY, Vondroušova 1193 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu zvláštního učení o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy  

II. SCHVALUJE
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 11. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF