Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.7
ze dne 05.12.2011

k žádosti paní XY, Socháňova 1133, Praha 6 - Řepy o udělení výjimky o odkoupení a připojení nebytového prostoru k bytové jednotce č. 1133/XY o vel. l +1/L

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Socháňova 1133 o udělení výjimky o odkoupení a připojení nebytového prostoru k bytové jednotce č. 1133/XY o vel. l +1/L.

II. ZAMÍTÁ
žádost paní XY, Socháňova 1133 o odkoupení a připojení nebytového prostoru k bytové jednotce č. 1133/XY o vel. 1 +1/L z důvodu, že odporuje zásadám pro prodej bytových jednotek v panelových domech z majetku městské části Praha 17, schválených ZMČ Praha 17 dne 16. 12. 2009 a následně dne 22. 6. 2011.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF