Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.21
ze dne 24.02.2010

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1245, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1245/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Galandova 1245, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1245 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna XY, který s ní žije ve společné domácnosti.

II. PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1245/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1243 – 1246 v ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej V. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k  bytu – dohodě o užívání bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1245 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 4. 7. 1990 beze změn.

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1245/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1243 – 1246 ul. Galandova, k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, na základě usnesení ZMČ č. 24.9 ze dne 16. 12. 2009, kterým byl schválen prodej bytové jednotky č. 1245/XY  (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněné nájemkyni paní XY a to takto: b. j. č.  1245/XY  pí. XY  a  p. XY

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu č. XY o vel. 3+1/L s přísl. v 9. patře, tj. 10. podlaží domu čp. 1245 v Galandově ulici Praha 6 – Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1245/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF