Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.20
ze dne 09.11.2011

k žádosti paní XY naposled bytem Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o prodloužení lhůty uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120, v ulici Bazovského.

II. SCHVALUJE
prodloužit lhůtu uskladnění věcí paní XY v exekučním skladu v domě Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy na dobu 6 měsíců do 30. 5. 2012. Podmínkou je řádné hrazení nájemného a plnění splátkové dohody. Nájemné je stanoveno na 820,12 Kč/m2 rok za suterénní prostoru.

III. SCHVALUJE
posunutí platby splátky a nájemného za sklad za měsíc říjen 2011  do 15. 11. 2011.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF