Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.40
ze dne 05.12.2011

k žádosti paní XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace z fyzické osoby na právnickou a s umístěním sídla této právnické osoby na adrese stávající ordinace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o souhlas se změnou statutu ordinace z fyzické osoby na právnickou a s umístěním sídla této právnické osoby na adrese stávající ordinace.

II. SOUHLASÍ  
se změnou statutu ordinace umístěné v objektu čp. 1113 v ul. Žufanova nájemce paní XY z fyzické osoby na právnickou osobu a s umístěním sídla této právnické osoby na adrese stávající ordinace.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu odboru OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF