Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.28
ze dne 11.11.2009

k žádosti paní XY, nájemce bytu zvláštního určení č. XY ve Vondroušově ulici o pronájem garážového stání

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemce bytu zvláštního určení č. XY v 2. patře bezbariérového domu o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192 v Drahoňovského ulici za účelem parkování osobního automobilu

II. SCHVALUJE
pronájem garážového stání č. XY v přízemí objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha 6 – Řepy na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 182,44 Kč/m2/rok bez služeb

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM  dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 4

Tisk Export článku do PDF