Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.17
ze dne 02.02.2011

k žádosti paní XY, Na Moklině, Praha 6 – Řepy o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor ordinace v přízemí domu čp. 1280 ve Španielově ulici

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Na Moklině, Praha 6 – Řepy o prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor ordinace dětského lékaře v přízemí domu čp. 1280 ve Španielově ulici.
      
II. BYLA SEZNÁMENA
s protokolem o převzetí volného nebytového prostoru č. 302 po úřadu práce v přízemí objektu čp. 1113 Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy a s rozpisem správní firmy Optimis o rozsahu a předběžné kalkulaci na opravy volného nebytového prostoru pro potřeby ordinace dětského lékaře  

III. SCHVALUJE
provedení oprav volného nebytového prostoru č. 302 v přízemí domu čp. 1113, Žufanova ulice majitelem domu, tj. městskou částí Praha 17, na náklady MČ Praha 17 podle přiložené předběžné kalkulace Optimis. Nebytový prostor bude využit jako ordinace dětského lékaře.

IV. SCHVALUJE
pronájem nebytového prostoru č. 302 ordinace v přízemí domu čp. 1113 – 1114 v Žufanově ulici paní XY. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2011 za účelem ordinace dětského lékaře v souladu s usnesením RMČ č. 6.21 ze dne 19. 1. 2011 na dobu určitou 10 let, za nájemné 87, - Kč za 1 m2/měsíc/. Paní XY odevzdá nebytový prostor ordinace v přízemí domu čp. 1280 ve Španielově ulici po skončení nájemní smlouvy k 31. 3. 2011.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF