Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.15
ze dne 27.07.2010

k žádosti paní XY, Masarykova, 252 63 Roztoky u Prahy o vrácení finanční částky ve výši 11.056 Kč, za zaplacené dluhy za předchozí nájemce při převodu NP prodejna masa v přízemí KS Průhon, Socháňova čp. 1220

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Masarykova, 252 63 Roztoky u Prahy o vrácení finanční částky ve výši 11.056 Kč, za zaplacené dluhy za předchozí nájemce při převodu NP prodejny řeznictví a lahůdek v přízemí objektu KS Průhon, Socháňova čp. 1220 na nového nájemce.

II. NESCHVALUJE
žádost, neboť podmínkou schválení převodu nájemní smlouvy uvedené v usnesení RMĆ č. 78.56 ze dne 7. 12. 2009 bylo doplacení předepsaných plateb za nájem a služby.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF