Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.44
ze dne 10.02.2010

k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o navázání nájemní smlouvy a o prominutí nebo snížení poplatků z prodlení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o navázání nájemní smlouvy a o prominutí nebo snížení poplatků z prodlení

II. NESCHVALUJE
žádost

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF