Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.21
ze dne 17.08.2011

k žádosti paní XY, Makovského 1222 o udělení souhlasu s podnájmem části bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici, o udělení souhlasu s podnájmem části bytu z důvodu pracovního pobytu v zahraničí

II. SCHVALUJE
podnájem bytu na dobu určitou do 31. 8. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem bytu a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF