Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.40
ze dne 19.01.2011

k žádosti paní XY, Makovského 1144 o prodloužení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici, o prodloužení souhlasu s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu

II. SCHVALUJE
přihlášení pana XY, nar. XY, občana Makedonie, do bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1144 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 28. 2. 2013

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF