Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.26
ze dne 20.09.2010

k žádosti paní XY, Makovského 1143 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1143 v Makovského ulici s paní XY na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF