Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.9
ze dne 08.09.2010

k žádosti paní XY, Makovského 1140 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 1+1/L, v 9. podlaží domu čp. 1140 v Makovského ulici, o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu

II. SCHVALUJE
přihlášení paní XY, nar. XY, občanky Ukrajiny, do bytu o vel. 1+1/L, v 9. podlaží domu čp. 1140 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 30. 9. 2013

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF