Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.22
ze dne 27.04.2011

k žádosti paní XY, Jiránkova čp. 1135 o vrácení kauce složené při navázání nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Jiránkova 1135 o vrácení kauce složené při navázání nájemní smlouvy

II. NESCHVALUJE
vrácení kauce složené při navázání nájemní smlouvy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM vyrozumět žadatelku

Tisk Export článku do PDF