Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.27
ze dne 14.09.2009

k žádosti paní XY, Jiránkova 1136 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XY o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. XY o vel. 2+kk v 10. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici s paní XY na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF