Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.33
ze dne 10.10.2011

k žádosti paní XY, Jiránkova 1136 o navázání nájemní smlouvy na dobu do realizace výměny bytů a o stažení žaloby na vyklizení bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 3+1/L, v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici o navázání nájemní smlouvy k bytu na dobu do realizace výměny bytů a o stažení žaloby na vyklizení bytu

II. SCHVALUJE
navázání nájemní smlouvy k bytu o vel. 3+1/L, v 6. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici s paní XY na dobu určitou do realizace výměny bytů mezi paní XY, Jiránkova 1136, panem XY, Makovského 1143 a panem XY, Zenklova, Praha 8. Zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu bude provedeno po realizaci výměny bytů a připsání dlužné částky na účet MČ Praha 17

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF