Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.44
ze dne 18.11.2010

k žádosti paní XY, Galandova 1246 o uzavření nájemní smlouvy a o odkoupení b. j. č. 1246/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Galandova 1246 o uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1246 v Galandově ulici a o odkoupení této bytové jednotky

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1246 v Galandově ulici s paní XY na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. č. 1246/XY v ul. Galandova čp. 1246 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, paní XY nejpozději do ukončení prodeje objektu

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF