Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.27
ze dne 04.01.2012

k žádosti paní XY, Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení k bytu o velikosti 1+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1120 na období delší než 1 rok

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení za byt o velikosti 1+k.k., ve 3. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice na delší období než 1 rok a žádost o odpuštění poplatků z prodlení v celé výši nebo poloviční výši

II. SCHVALUJE
uzavření splátkové dohody paní XY, bytem Bazovského 1120 s MČ Praha 17 s měsíční splátkou ve výši XY Kč po dobu 64 měsíců na dluh k bytu č. XY v domě čp. 1120, formou exekutorského – notářského zápisu (dle zásad vymáhání pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17 schválených na ZMČ P-17 dne 2. 11. 2011). V případě porušení splátkové dohody nebo nehrazení nájemného bude MČ Praha 17 dána paní XY výpověď z nájmu bytu.

III. ZAMÍTÁ
odpuštění poplatků z prodlení

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatelku s rozhodnutím RMČ a předat kopii usnesení Mgr. Danielu Černému - právníkovi úřadu k zajištění exekutorského zápisu s paní XY.

Tisk Export článku do PDF