Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.19
ze dne 09.11.2011

k žádosti paní XY, Bazovského 1118, Praha 6 – Řepy o snížení splátek dluhu na nájemném na období XY měsíců za byt o velikosti 2+k.k., v 6. podlaží domu čp. 1118, v ul. Bazovského, v Praze 6 – Řepích

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu, Bazovského 1118, Praha 6 – Řepy o snížení splátek dluhu na nájemné za předmětný byt, stanovených ve splátkové dohodě, a to na období říjen, listopad, prosinec 2011 a leden 2012. Jedná se o snížení z XY Kč na XY Kč.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit snížení měsíčních splátek z XY Kč na XY Kč za období: říjen, listopad, prosinec 2011 a leden 2012 za byt v domě čp. 1118, ulice Bazovského, uživatel paní XY a pan XY za podmínky, že bude uzavřena nová splátková dohoda formou exekutorského zápisu s doložkou vykonatelnosti na XY Kč + nový dluh na vyúčtování služeb, tepla a vody za období 1 - 12/2010 ve výši XY Kč. Celkem tedy dl. částka je XY Kč

III. POVĚŘUJE
právníka Úřadu MČ Praha 17 výběrem exekutora   

IV. ZPLNOMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu příslušné plné moci k účasti na exekutorském zápisu zástupci MČ Praha 17 - právníkovi ÚMČ Praha 17

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit bod II. na jednání ZMČ dne 14. 12. 2011

Tisk Export článku do PDF