Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.28
ze dne 04.01.2012

k žádosti pana XY, Žufanova 1094, Praha 6 – Řepy o ponechání bydlení paní XY v holobytě v přízemí domu čp. 1095 Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy a žádost o splátkový kalendář

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Žufanova 1095, Praha 6 – Řepy, který žádá (na základě plné moci své matky paní XY) o ponechání bydlení paní XY v holobytě v domě čp. 1095 Žufanova ulice a o splátkový kalendář na dluh

II. SCHVALUJE
žádost pana XY, bytem Žufanova 1094, Praha 6 - Řepy o ponechání bydlení paní XY v holobytě v domě čp. 1095 Žufanova ulice, Praha 6, Řepy, bez nájemní smlouvy a odklad výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření splátkové dohody paní XY, bytem Žufanova 1095, Praha 6 - Řepy s měsíční splátkou ve výši XY Kč po dobu 35 měsíců na dluh k holobytu  bytu v domě čp. 1095, Žufanova ulice. Splátková dohoda bude uzavřena formou exekutorského – notářského zápisu (dle zásad vymáhání pohledávek z dlužného nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části Praha 17 schválených na ZMČ P-17 dne 2. 11. 2011). Porušení splátkové dohody nebo nehrazení nájemného po dobu 3 měsíců bude řešeno ze strany MČ Praha 17 soudní cestou podáním příslušných žalob na dluhy k OS v P-6 a podáním žádosti o provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu k OS v P-6.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení a předložit bod. II na jednání ZMČ 8. 2. 2011

Tisk Export článku do PDF