Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.45
ze dne 28.04.2010

k žádosti pana XY – Vondroušova 1157, Praha 6 – Řepy o sepsání dodatku ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2010/0018

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY – Vondroušova 1157, Praha 6 – Řepy o sepsání dodatku ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 2010/0018

II. NESOUHLASÍ A NEDOPORUČUJE ZMČ
schválit dodatek ke smlouvě o převodu vlastnictví č. 2010/0018 ze dne 18. 1. 2010

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF