Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.47
ze dne 10.03.2010

k žádosti pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy

II. NESCHVALUJE
žádost pana XY, Žufanova 1098 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. XY o vel. 1+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ul. v Praze 6 - Řepy a trvá na pokračování v soudním sporu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF