Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.29
ze dne 03.08.2011

k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L, Galandova čp. 1240, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Galandova 1240, Praha 6 – Řepy o provedení změny v dohodě o užívání bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ním žije ve společné domácnosti.
    
II. SCHVALUJE
uzavření dodatku č. 2 k platné dohodě o užívání  bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1240 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu byt. jednotky č. 1240/6  pana XY  s panem XY

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF