Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.13
ze dne 08.09.2010

k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1137/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy z pana XY na vnuka XY, který s ním žije ve společné domácnosti

II. PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1137/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1137 ul. Jiránkova, k. ú. Řepy – prodej IV. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ul., Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 30. 7. 2010 beze změn

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1137/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1137 ul. Jiránkova, k. ú. Řepy – prodej IV. etapa, na základě usnesení ZMČ č. 21.17 ze dne 23. 9. 2009, kterým byl schválen prodej jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení a to takto: b. j. č. 1137/XY paní XY a pan XY na pan XY a pan XY

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 1. patře, tj. 2. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici Praha 6 – Řepy a návrh na změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1137/XY na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF